رنک الکسا شما بروز شد : 0 تنک غروب که نارنج ميشه آس

تنک غروب که نارنج ميشه آس

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

  دراين جهان نجسته ام ، کسي بغيرتوچگونه برگزينمش ، کسي بجاي تو دراين جهان درحيرتم ، هم غم ومسرورمنيآوردام پناه به تو ، چون همه هستي مني زخويش بي خبر و ، به باد وطوفان رهاببين که گشته ام ، اسيرجذبه هاي تو ! نه بگسلم ز تو دگروفامگرگسستني ا
  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت: 3:16
  برچسب‌ها :
   يوسف آريد به بازارو ، خريداربسيارآه ازآن رنگ و ريا ئ  سيه ، بازار  تو به کوهسار بيا نغمه وسازت شومچشم مستت را بنازم ، خريدارت شوم نکنه رنگ بازارگرفت ، دامن ماتوبيا ، پاکن اين رنگ دل آزار زما هجمه کردن دقلان گه به بازار ، غلا
  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
   امشب سرديوانگي باز پرکشيدمبرذلف تو با نسيم ، شانه کشيدم چشم دوختم ، به حوض کاشيمن نقش تورا به فيروزه کشيدم يک لحضه کشيد باد ، شانه ذلفت من عطرتورا به حس دل مي چشيدم الفاز تورا ، به لحجهايي برکوزه ومشک سقا ، نقش کشيدم چون ذلف
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
    ديدم درآئينه و ، آه چه اندوهيدلم گرفت و رفت ، هرسويي فکراين بود ، که داشتم پر وبالينپريدم وگرفت ، آئينه زما حالي عمري که به صد ، رنگ پائيزرفت چون خاروخسي ، بود ورفت  برفي شده بود سرم ، آئينه گفتبرسرنشسته ، برف سفيد &nb
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
    مستِ مستم ، جام ومي درکارنبودمستي ام مستئ ، ديگر بود مستِ معشوق ، مستِ دوستمستِ آنم که ، عالم مستِ اوست من به تو امشب ، عاشق ترمسير تو ميکنم  و ، بهترم باده ي داد ساقي ام ، شرارانگيزشدممستِ اوکشتم و ، مدهوش شدم گر
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
   امشب سرديوانگي باز پرکشيدمبرذلف تو با نسيم ، شانه کشيدم چشم دوختم ، به حوض کاشيمن نقش تو را به فيروزه کشيدم يک لحضه کشيد باد ، شانه ذلفتمن عطرتورا به حس دل مي چشيدم الفاز تو را ، به لحجهاييبرکوزه ومشک سقا ، نقش کشيدم چون ذلف
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
   ديدم درآئينه و ، آه چه اندوهيدلم گرفت و رفت ، هرسويي فکراين بود که داشتيم پرو بالپربستم و آئينه گرفت ، زماحال عمري بسرکرده بودم ، افسوسبالا نپريدم و زدلدار ، چه احوال برفي شده بود سرم ، آئينه گفتدستي بسرت بکش ، گذاشت سال  کش
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
  شراربه جانم ريزو ، ساقي من باشکه ازرنگ عقيق ، لبان تو مستم چنان خواندي مرا زجام لبانت ، به عشقکه من ازهمه خاکيان ، زعشقت مستم بيا بنشين وخلوت مرا ، ماهتاب باشکه ز روي تو آفتاب هم ، خجل ماند بيا که مرا قراري ، نيستسپيده زد وخواب بچشم من
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :

  ميشه وشمرد نفسهات و


  چه جوري ، نزديک بشم


   


  چشام باخت دنيا شو


  وقتي که نزديک شدم


   


  وقتي که عطر ، توپيچيد


  من يکي ديوانه شدم


   


  انگارکسي ميگفت بمن


  بمون توحس و برنکرد


   


  يه جور مهمه بودنت


  که عشقت با توسرميکرد


   


  جور مينازه اين بهار


   شعبان دل وبهاري کرد


   


  ببين غلام دُر نجف


  بهار را ، بهاري کرد


   


   


  غ..ر..آ

  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
   من خيره به آئينه و ، آئينه به من بازآهي کشيدم که چه شد ، اي سرتن ناز ازعشق دل انگيزتو ، بهانه داشتم آهسته به آئينه گفتم ، کودلبر تن ناز برتن فشاندم عطر ، فراوانبرچشم کشيدم سرمه ي کرمان باد آيد وافشان کند ، زلف تورا جانمن خال لبت
  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:47
  برچسب‌ها :
  صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

  آخرین مطالب

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :